Book Now!

จองห้องพัก


ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

Sky Room และ Rainbow Hall

ทั้งสองห้องผ่านการตกแต่งปรับปรุงใหม่ให้มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกโอกาสของท่าน ตั้งแต่การประชุมทางธุรกิจไปจนถึงจัดงานแต่งงาน ซึ่ง Rainbow Hall สามารถรองรับได้ 1,200 คน (สำหรับการจัดโต๊ะแบบ Theatre)

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง โปรดติดต่อฝ่ายขายส่วนงานจัดเลี้ยง
โทร. 0-2656-3456 ต่อ 72145 หรือ อีเมล: [email protected]