Book Now!

จองห้องพัก


การเดินทางมาที่โรงแรม

ท่านทราบหรือไม่ว่า โรงแรมใบหยกสกายกรุงเทพ เป็นหนึ่งในโรงแรมเพียงไม่กี่แห่งที่มีทำเลอยู่ใกล้รถไฟความเร็วสูงอย่างมาก ทำให้แขกที่เข้าพักในโรงแรมของเรามีทางเลือกเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในการเดินทาง ไป/กลับ ระหว่างท่าอากาศยานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ)

โดยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมใบหยกสกายอยู่ใกล้กับสถานีเชื่อมต่อ "ราชปรารภ" เป็นอย่างมาก ดังนั้นหลังจากท่านออกจากด่านศุลกากรแล้ว ให้ตรงไปยังสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับแขกของโรงแรมใบหยกสกาย เราขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วรถไฟฟ้าสาย City Line แทนสาย Direct Express Line

และโปรดลงที่สถานีเชื่อมต่อราชปรารภ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สถานีนี้อยู่ใกล้กับโรงแรมมาก...โดยใช้ระยะเดินไม่เกิน 5 นาที

รถไฟฟ้าสายนี้เปิดให้บริการในช่วงเวลา 06.00 ถึง 24.00 น.ทุกวัน

ราคาค่าโดยสารเพียง 45 บาทต่อท่าน สำหรับการเดินทางจากท่าอากาศยานมาที่โรงแรม (ใช้สัญลักษณ์แทนค่าเงิน)

ท่านทราบหรือไม่?

รถไฟฟ้าสาย Direct Express จากท่าอากาศยานจะเดินทางมาสิ้นสุดที่สถานีมักกะสัน ซึ่งต้องเดินทางต่ออีกหนึ่งสถานีจึงจะถึงสถานีราชปรารภ แต่มีโปรโมชั่นหากท่านเดินทางจากโรงแรมไปยังท่าอากาศยานโดยใช้รถไฟฟ้าสาย Direct Express ผู้โดยสารจะสามารถเช็คกระเป๋าที่สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (สถานีมักกะสัน) ก่อนขึ้นรถไฟฟ้าไปยังสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในราคา 150 บาทต่อท่านโดยจะวิ่งตรงระหว่างสถานีมักกะสันไปยังท่าอากาศยานโดยไม่จอดระหว่างทาง

โดยรถรับส่งจากสนามบินของโรงแรม

จองใช้บริการรถรับส่ง

แน่นอนว่าบริการรับส่งจากโรงแรมย่อมเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด ซึ่งทางโรงแรมมีบริการรับส่งที่ดีที่สุดในการรับท่านจากท่าอากาศยานมาส่งถึงโรงแรม โดยมีรถสำหรับตอบสนองทุกความต้องการตั้งแต่รถซีดานไปจนถึงรถตู้

ราคาต่อยานพาหนะหนึ่งคัน Toyota Camry
สูงสุด 3 ท่าน
Toyota Commuter
สูงสุด 8 ท่าน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   เที่ยวเดียว ไป - กลับ เที่ยวเดียว ไป - กลับ
จากท่าอากาศยานไปโรงแรม 1,000 บาท 1,800 บาท 1,400 บาท 2,600 บาท
จากโรงแรมไปท่าอากาศยาน 1,000 บาท 1,400 บาท

* คนขับรถจะรอท่านอยู่ที่ประตู 5 ชั้น 2 หรือติดต่อที่คุณอัศดาวุฒิ 082-783-7502

โดยแท็กซี่สนามบิน

taxi

จุดจอดรถแท็กซี่สาธารณะจะอยู่ที่ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ใกล้ทางเข้า 3, 4, 7 และ 8 ค่าโดยสารแท็กซี่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังโรงแรมจะอยู่ที่ประมาณ 300-350 บาท รวมค่าธรรมเนียมมิเตอร์ 50 บาท

สั่งพิมพ์แผนที่สำหรับคนขับแท็กซี่

จากท่าอากาศยานดอนเมือง (ระหว่างประเทศ)

ท่าอากาศยานจะอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 24 กม. วิธีเดินทางไปและกลับจากท่าอากาศยานดอนเมืองที่สะดวกที่สุดในปัจจุบันคือโดยสารแท็กซี่ โปรดไปที่จุดจอดแท็กซี่ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้โปรดเก็บตั๋วส่วนที่ 4 ไว้เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ยื่นหากมีเหตุร้องเรียน การเดินทางด้วยวิธีนี้มักจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

โดยแท็กซี่ของท่าอากาศยาน

ค่าโดยสารไปยังท่าอากาศยานจะอยู่ที่ประมาณ 350 บาทรวมภาษีสนามบิน 50 บาท บวกยอดตามมิเตอร์และค่าทางด่วน

โดยรถรับส่งจากสนามบินของโรงแรม

จองใช้บริการรถรับส่ง

แน่นอนว่าบริการรับส่งจากโรงแรมย่อมเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด ซึ่งทางโรงแรมมีบริการรับส่งที่ดีที่สุดในการรับท่านจากท่าอากาศยานมาส่งถึงโรงแรม โดยมีรถสำหรับตอบสนองทุกความต้องการตั้งแต่รถซีดานไปจนถึงรถตู้

ราคาต่อยานพาหนะหนึ่งคัน Toyota Camry
สูงสุด 3 ท่าน
Toyota Commuter
สูงสุด 8 ท่าน
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เที่ยวเดียว ไป - กลับ เที่ยวเดียว ไป - กลับ
จากท่าอากาศยานไปโรงแรม 1,000 บาท 1,800 บาท 1,400 บาท 2,600 บาท
จากโรงแรมไปท่าอากาศยาน 1,000 บาท 1,400 บาท

* คนขับรถจะรอท่านอยู่ที่ประตู 1 ของท่าอากาศยาน หรือติดต่อที่คุณสมชาย 089-145-4201