Book Now!

จองห้องพัก


ห้องอาหาร

วันใหม่ในกรุงเทพฯ กับบุฟเฟต์ใบหยก

ห้องอาหาร Bangkok Sky & Bangkok Balcony
ชั้น 76/78 และ 81
บริการมื้อเช้า เวลา 06.00-10.00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

THE ROOF TOP BAR

บาร์ ค็อกเทลและของว่าง
ชั้น 83
บริการมื้อค่ำ 17:00 - 01:00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

CRYSTAL GRILL

อาหาร บุฟเฟต์ปิ้งย่างและอาหารทะเล
ชั้น 82
บริการมื้อค่ำ 17:30 - 24:00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

BANGKOK BALCONY

อาหาร บุฟเฟต์อาหารนานาชาติและปิ้งย่างครบถ้วน
ชั้น 81
บริการมื้อค่ำ 17:30 – 24:00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

STELLA PALACE

อาหาร บุฟเฟต์อาหารนานาชาติและอาหารจีน
ชั้น 79
บริการมื้อกลางวัน 11:00 – 15:00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
บริการมื้อค่ำ 17:30 – 23:00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

BANGKOK SKY RESTAURANT

อาหาร นานาชาติ, เอเชีย, มุสลิม, อาหารทะเล
ชั้น 76 และ 78
อาหารเช้า 5:30 – 10:00 น.
อาหารเที่ยง 11:00 – 14:00 น.
อาหารมื้อค่ำ 17:30 – 22:00 น.
ดูเพิ่มเติม

ตลาดน้ำใบหยก (BAIYOKE FLOATING MARKET)

อาหาร บุฟเฟต์อาหารไทย
ชั้น 75
เวลาเปิดบริการ 11.00 – 22.00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

SKY COFFEE SHOP

อาหาร นานาชาติและไทย
ชั้น 18
เวลาเปิดบริการ 24 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม

บุฟเฟต์ผลไม้

ชั้น 18
เวลาเปิดบริการ 10.30 - 21.00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
ดูเพิ่มเติม